Ka-Ching

Ka-Ching

BGG: http://www.boardgamegeek.com/boardgame/2968/ka-ching

RD card mapping

-- Changcai